Allt för resan

Här har vi samlat våra bästa tips och råd för att underlätta ditt resande. Mer nyttig information hittar du i vår länksamling nedan.

1. Incheckning
2. Bagage
3. Klimatkompensera
4. Säkerhetskontroller
5. Resor till USA

 

Externa länkar

Svartlistade flygbolag
Lista över förbjudna flygbolag i EU

SJ
Tidtabeller för tåg

Swedavia
Hitta flyg, direkt eller med mellanlandning, till destinationer över hela världen. Du söker på destination eller flygbolag, från eller till Swedavias flygplatser.

Arlanda Expess (Må-Fr)
Tidtabeller för tåg till Arlanda

Europeiska ERV
Reseförsäkringar

Comet Consular Service
En heltäckande tjänst med allt från information om till handläggning av visum samt legalisering och bestyrkande av dokument.

ESTA The Electronic System for Travel Authorization
Det elektroniska systemet för ansökan om inresetillstånd till USA

 Har du några frågor eller funderingar?

Incheckning

Alla flygresenärer måste checka in för att få sitt boardingpass, oavsett om detta sker digitalt eller i incheckningsdisk. Även resande som bara reser med handbagage måste checka in. Det är viktigt att handbagaget inte är för stort för att det ska få plats under flygstolen framför sätet. Maxmåtten för handbagage varierar. Kontrollera med ditt flygbolag eller med oss vad som gäller för din flygning.

Generellt gäller att incheckningen ska vara avklarad en viss tid före avgång. Tiden för sista incheckning varierar mellan inrikes och utrikes, mellan olika flygbolag och mellan olika flygplatser. Kontrollera i dina resehandlingar eller hör med ditt flygbolag eller med oss vad som gäller för just din resa. Id-kontroll är obligatorisk inom EU så var beredd på att kunna legitimera dig.

Tips inför incheckningen

 • Checka in i god tid. Hur tidigt eller sent du kan checka in varierar mellan olika flygbolag.
 • Ha din id-handling redo att visa upp när du kommer fram till incheckningen. Id-kontroll tillämpas numera både vid inrikes och utrikes resor.
 • Packa ned alla föremål som kan användas som stickvapen i bagaget som ska checkas in. Det gäller även nagelfilar, fickknivar och korkskruvar.
 • Packa alltid film i handbagaget. Om filmen packas i det bagage som checkas in kan den förstöras av röntgenmaskinen.
 • Observera att det gäller begränsningar för hur mycket vätska du ta med dig i handbagaget. Vätska, krämer, geléer och sprayer i behållare som rymmer max 100 ml (1 dl) får tas med i handbagaget. Flaskor, burkar, tuber etc ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och måste utan problem får plats i påsen, som ska vara  stängd. Påsen ska vara återförslutningsbar. För flytande mediciner, barnmat och dietmat gäller inte dessa begränsningar. Bagage som checkas in påverkas inte heller av begränsningarna.

Fler möjligheter till incheckning

Incheckningen kan vanligtvis ske på flera olika sätt,  tex via internet, SMS, via incheckningsautomater på flygplatserna eller vid en manuell incheckningsdisk. Ta reda på vad som gäller på din flygplats och ditt flygbolag. Är du osäker kan du kontakta oss.

Incheckning i automater med bagagetagg

Du som ska checka in bagage kan i vissa fall även skriva ut en bagagetagg i automaten, beroende på vilket flygbolag du reser med. När du skrivit ut och fäst bagagetaggen på ditt bagage går du till flygbolagets baggage drop och lämnar ditt bagage.

Bagage och handbagage

Det finns ett flertal saker som kan vara bra att känna till när det gäller bagage som du ska checka in. Till exempel vad bagaget får väga och hur du gör med skrymmande bagage.

Hur många kilo bagage kan checkas in?

Kontrollera med ditt flygbolag för att få veta maxvikt för incheckat bagage. Ett råd är att inte packa ner bräckliga saker i det incheckade bagaget.

Skicka överviktsbagage i förväg

Ska du resa utomlands och har överviktsbagage? Om du vill kan du skicka bagaget med flygfrakt några dagar före din avresa. Ska du flyga från Arlanda kan du kontakta Travel Cargo i Terminal 5, tel: 08-597 854 80.

Större bagage för incheckning

Att ta med specialbagage på flyget medför ofta en extra kostnad. Kontrollera med ditt flygbolag vad som gäller. För barnvagnar finns specialemballage att köpa på flygplatsen, hos de olika flygbolagen.

Remmar på bagage

Ta bort eller knyt ihop alla eventuella remmar, snören och band på bagaget innan du checkar in det så minskar risken markant att bagaget fastnar under sorteringsprocessen. Hårda bagage bör inte ha extra remmar runt sig då remmarna kan glida av och sedan fastna under transporten.

Namn- och adresslapp i väskan

Lägg gärna en lapp i väskan där du skriver ditt namn och din adress. Om ditt bagage kommit på avvägar kan du uppge att det finns en namn- och adresslapp inuti bagaget och detta förenklar identifieringen. Om du saknar ditt bagage eller om det är skadat –  kontakta personalen i servicedisken i ankomsthallen.

Så här fäster du bagagetaggen

När du sätter på bagagetaggen själv är det viktigt att du fäster bagagetaggen som en droppformad ring runt handtaget, med streckkoden utåt. Detta för att taggen ska sitta säkert kvar samt att streckkoden ska kunna läsas av oavsett vilken sida av taggen som hamnar uppåt.

Klimatkompensera resa

Kan man verkligen kompensera för sina koldioxidutsläpp genom att minska utsläppen någon annanstans?

Det kan t ex handla om att kompensera för en flygresa, för sitt bilåkande under året eller för hela sin livsstil. Om en flygresa generar två ton koldioxid, kan man t ex investera i ett miljöteknikprojekt (som leder till motsvarande mängd minskade koldioxidutsläpp).

Man måste samtidigt förstå att det inte går att göra koldioxidutsläpp ogjorda. Det kan ta lång tid innan motsvarande mängd koldioxid sparats in. Därför är det mycket viktigt:

 • att man aktivt minskar sina egna koldioxidutsläpp innan man klimatkompenserar. Då vet man ju att utsläppen verkligen minskar.
 • att man klimatkompenserar på ett sätt som verkligen genererar minskning av växthusgasutsläpp någon annanstans.

Så klimatkompenserar du

Ta reda på hur mycket växthusgaser du släpper ut:

 • För hela din livsstil: Det finns flera verktyg för att räkna ut utsläppen.
 • För flygresor kan du vända dig till ett företag som erbjuder klimatkompensation. När du anger flygsträckan räknar företaget ut vilken klimatpåverkan din flygresa ger upphov till. Det är inte bara själva koldioxidutsläppen som påverkar klimatet när du flyger, även kondensstrimmor, utsläppshöjd mm bidrar. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rekommenderar att koldioxidutsläppen från flyget multipliceras med en faktor på 2,7 för att kompensera för flygets totala utsläpp.
 • För ditt bilåkande kan du vända dig till Gröna Bilister och ange körsträcka, bränsle och bilklass för att få reda på vilka utsläppen blir.

Vänd dig till ett företag eller en organisation som erbjuder klimatkompensation. Köp s.k . reduktionsenheter (EUA, CER eller VER, se beskrivning längre ner) för att kompensera dina utsläpp. En reduktionsenhet motsvarar ett ton koldioxid eller koldioxidekvivalenter.

Här kan du köpa reduktionsenheter

Nedan finner du en lista på företag som säljer reduktionsenheter. Observera att flera av företagen köper reduktionsenheter från andra företag och ibland erbjuder både CER (bra val) och VER (mindre bra val), se beskrivning nedan. Ibland ingår det också ett föreningsstöd när man köper reduktionsenheter (Naturskyddsföreningen och Gröna Bilister) och då är det viktigt att detta framgår.

Olika typer av klimatkompensation

Energimyndigheten rekommenderar reduktionsenheter som kommer från EU:s utsläppshandelssystem eller från projekt som genomförs i enlighet med Kyotoprotokollet (s.k. CDM-projekt). CDM-projekt leder till reduktionsenheter som motsvarar verkliga utsläppsminskningar i utvecklingsländer och som registreras och kontrolleras noggrant.

Gold Standard är en standard med tuffa hållbarhetskriterier (strängare än FN-systemet) som har tagits fram av en samling icke-statliga organisationer inom området. Projekt som uppfyller Gold standard ger ett mycket tydligt bidrag till hållbar utveckling i landet där de genomförs.

Säkerhetskontroller

Alla flygpassagerare måste genomgå en säkerhetskontroll i samband med inträdet till avgångshallarna. Säkerhetskontrollen är till för att hitta föremål som är förbjudna att ta med till s.k. behörighetsområden och ombord på flygplanet. Ett behörighetsområde är det område där passagerarna befinner sig efter säkerhetskontrollen och fram till att de går ombord på flygplanet.

Tips inför säkerhetskontrollen

 • Ha ditt boardingkort redo att visa upp när du kommer fram till  säkerhetskontrollen. Pass behöver du inte visa upp här.
 • I säkerhetskontrollen ska du i förekommande fall visa upp din plastpåse med vätskor, som röntgas.
 • Du ska visa upp ev. flytande mediciner, barnmat och dietmat.
 • Du ska ta av ytterkläder, som röntgas.
 • Ta upp bärbara normalstora datorer och annan elektronisk utrustning av liknande  storlek ur dina väskor. Allt röntgas.
 • Bär inte mobiltelefoner, nycklar, mynt och andra mindre metallföremål på dig, utan lägg dem i handbagaget redan innan du passerar säkerhetskontrollen. På det viset ger det inte något utslag när du passerar metalldetektorn och kontrollen går smidigare för alla resenärer.
 • Placera ditt handbagage på bandet till röntgenmaskinen och passera själv genom  metalldetektorn.
 • Om du försöker ta med dig något som kan vara farligt genom säkerhetskontrollen  kommer det att tas ifrån dig.

Begränsning av vätskor i handbagage

Nya EU-regler för säkerhetskontroll infördes den 6 november 2006, för alla flygningar från svenska flygplatser, alltså både inrikes och utrikes och till destinationer utanför EU. De nya reglerna begränsar den mängd vätska som man får ha med i handbagaget på flyget. Bagage som checkas in påverkas inte av de nya reglerna. Det blir också precis som förut möjligt att handla taxfree efter säkerhetskontrollen.

Resa till USA – In- och utresebestämmelser

Det är dock obligatoriskt för alla som reser från Sverige att ansöka elektroniskt om godkännande innan man påbörjar sin resa till USA. Ansökan om resetillstånd görs på internet via systemet ESTA, https://esta.cbp.dhs.gov/ i god tid före avresan. 

Information om ESTA samt gällande viseringsregler finns på www.usemb.se, webbplatsen för amerikanska ambassaden i Stockholm.

Det är mycket viktigt att inte stanna längre än 90 dagar per vistelse i USA utan giltig visering eller uppehållstillstånd. Beviljat inresetillstånd är giltigt i två år. Sedan 2004 krävs att alla inresande resenärer innehar ett maskinläsbart pass (EU-pass). För inresa med ett icke-maskinläsbart pass krävs visering.